ТИПИ ЗАНЯТЬ

  • ФРОНТАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ (вся група)
  • ГРУПОВІ ЗАНЯТТЯ (до 15 дітей)
  • ІНДИВІДУАЛЬНО-ГРУПОВІ ЗАНЯТТЯ (до 8 дітей)
  • ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ (1-4 дитини)

ВИДИ ЗАНЯТЬ

  • КОМПЛЕКСНІ ЗАНЯТТЯ складаються з декількох взаємопов’язаних між собою частин, які підкоряються єдиній меті, доповнюють одна одну, складають одне ціле. Як правило, матеріал до комплексного заняття добирається з одного розділу програми
  • ТЕМАТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ: підпорядковано одній темі: вихованню звукової культури мовлення або формуванню граматично правильного мовлення
  • КОМБІНОВАНЕ ЗАНЯТТЯ складається з декількох частин, майже не пов’язаних між собою. Можуть комбінуватися різні види діяльності дітей. До кожної частини комбінованого заняття повинні висуватися завдання, які вирішуються впродовж заняття
  • ДОМІНАНТНЕ ЗАНЯТТЯ будується на основі комбінованого, коли вихователь приділяє увагу якомусь питанню, проблемі, розділу, тобто робиться акцент тільки на одному (будь-якому) виді діяльності з дітьми (цей вид домінує). Інші види діяльності виступають як допоміжні. Домінантні заняття можуть мати тему та сюжет
  • СЮЖЕТНО-ДИНАМІЧНІ ЗАНЯТТЯ частіше за все проводяться в ігровій формі, характеризуються тим, що виконання дитиною (або дорослим) будь-яких дій підпорядковано визначенню сюжетові – казковому або запозиченому із довкілля
  • ІНТЕГРОВАНІ ЗАНЯТТЯ найбільш поширені в практиці роботи дошкільного закладу освіти. Під інтеграцією ми розуміємо процес та результат поєднання окремих елементів навчання та виховання в єдину цілісну систему з метою одержання якісно нового результату дошкільної освіти.
Кiлькiсть переглядiв: 326

Коментарi