ЗВІТ за 2018-2019 навчальний рік

Керівника закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу № 5 "Сонечко" Білоцерківської міської ради Київської області Велігорської Оксани Володимирівни перед колективом, батьками та громадськістю.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Загальні відомості про умови функціонування закладу

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 5 «Сонечко» Білоцерківської міської ради Київської області, розташований за адресою: вул.. Лермонтова 10, в м. Біла Церква, загальний телефон 39-96-03.

ЗДО визнаний як юридична особа, зареєстрований Статут дошкільного закладу рішенням виконкому Білоцерківської міської ради № 356-20- VII від 01.12.2016 року.

Заклад має типове приміщення, розраховане на 115 місць.

Пріоритетним напрямом роботи нашого садочка – є гуманітарний розвиток дитини, робота згідно з програмами, які враховують індивідуально-вікові особливості дитини.

Всі шість груп укомплектовані згідно програмових вимог та вимог Санітарного регламенту, садочок має музичну та спортивну зали, 6 ігрових майданчиків, спортивний майданчик.

В минулому році вдалося підвищити рівень господарської діяльності, завдяки чому покращено умови перебування дітей у закладі, матеріальний стан і збагачено ігрове середовище.

Кадрове забезпечення ЗДО.

Заклад дошкільної освіти педагогічними кадрами укомплектований згідно штатного розпису.

В ЗДО 18 педагогічних працівників.

Завідувач – Велігорська Оксана Володимирівна, освіта вища педагогічна, педагогічний стаж 29 років.

Вихователь-методист – Мельникова Віта Вікторівна, освіта вища педагогічна, педагогічний стаж 18 років.

Практичний психолог – Кравченко Ірина Василівна, освіта вища спеціальна, педагогічний стаж 2 роки.

Вчитель-логопед – Паценко Олена Іванівна, освіта – вища спеціальна, педагогічний стаж 30 років.

Музичний керівник – Вдовика Леся Яківна, освіта середня спеціальна, педагогічний стаж 27 років.

Інструктор з фізичної культури – Іспас Даря Юріївна, освіта неповна вища, педагогічний стаж 7 років.

Вихователі всього осіб: 12.

В ЗДО працює шість груп:

Перша молодша група – вихователі: Приймак С.М., Хижняк Л.М.

Друга молодша група – вихователі: Негодяєва І.В., Попкова Т.М.

Середня група – вихователі: Бухтіяр Л.Ю., Ісаченко Т.О.

Старша група – вихователі: Недільська О.А., Лябах О.І.

Старша логопедична група – вихователі: Ткаченко Т.А., Таранюк К.О.

Цілодобова група - вихователі: Бевзюк Л.М., Греченюк Н.Ю.

Якісний склад педагогічних працівників:

За педагогічним стажем:

До 3 років – 3

3-5 років – 1

5-8 років – 2

8-13 років –

13-18 років –3

18 і більше - 9

За віком:

До 20 років –

20-30 – 5

30-40 – 4

40-50 – 6

50 і більше – 3

За освітою:

Повна вища - 10

Неповна вища - 8

За результатами атестації :

9 тарифний розряд – 1

11 тарифний розряд – 7

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст» -

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії» - 3

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» - 4

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» -

Не атестовано - 2

В 2018-2019 н.р. на курси підвищення кваліфікації було направлено 4 педагогічних працівника – вихователів – Попкову Т.М., Лябах О.І., завідувача - Велігорську О.В., практичного психолога Кравченко І.В.

Атестувалося 3 чоловіка:

- Вихователь Ісаченко Т.О. – на підтвердження раніше присвоєного тарифного розряду 11;

- Вчитель-логопед Паценко О.І. – на встановлення вищої кваліфікаційної категорії.

Ефективність методичної роботи.

Заклад дошкільної освіти діє згідно з Конституцією України, Конвенцію «Про права дитини», Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», Санітарним регламентом, Статутом дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 5 «Сонечко», «Колективною угодою між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом», Правилами внутрішнього розпорядку, Посадовими інструкціями, Інструктивно-методичним листом «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі».

Протягом 2018-2019 навчального року заклад працював за Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», програмою художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості», парціальними програмами.

Завдання, зміст, форми і методи роботи спрямовувались на досягнення намічених перспектив та високих результатів. З метою вирішення поставлених завдань було проведено ряд інтерактивних форм роботи з педкадрами: педагогічні ради, семінари-практикуми, лекторії, виставки методичних посібників, майстер-класи. Варто відмітити якісну реалізацію педагогічним колективом поставлених завдань.

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів різних видів діяльності дітей.

Аналіз якості освітнього процесу.

За освітнім процесом здійснювався постійний контроль. Було проведено 1 комплексна, 2 тематичних перевірки, визначено позитивні сторони, недоліки, зроблено відповідні пропозиції щодо покращення результатів роботи.

Старша група № 3 продовжила роботу за посібником Л. Шелестової,. Результати роботи вихователів, а саме відеозапис занять систематично розміщуються на офіційному сайті Л. Шелестової.

У групах старшого дошкільного віку, порівняно з попереднім навчальним роком, підвищився рівень засвоєння програмного матеріалу з розвитку мовлення, з правового виховання, покращився стан фізкультурно-оздоровчої роботи. Діти здатні до розумової діяльності, організовані, уміють зосередитись, старанно виконувати завдання.

В усіх вікових групах організована навчально-пізнавальна діяльність відповідно до програмових завдань. Педагоги, через різні види занять, заохочували дошкільнят до критичного мислення, творчості, винахідливості, оцінювали конкретні досягнення дітей. Належна увага приділялась пошуково-дослідницькій діяльності.

На протязі року велика увага приділялась підготовці дітей до навчання в школі. Аналізуючи результати обстеження дітей, можна зробити висновок, що у них сформована позитивна мотивація до шкільного навчання, діагностика руки до письма показала, що діти мають достатній рівень розвитку дрібної моторики рук.

Моніторинг компетентності дошкільників, який проводився тричі (вересень, січень, травень) на протязі року свідчить про те, що діти мають достатній рівень розвитку.

Практичним психологом закладу було проведено вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, а саме загального розумового розвитку дитини, її уявлень про довкілля, рівня сформованості розумових операцій (узагальнення, класифікація, синтез, аналіз), розвитку зв’язного мовлення, мотивації до навчання в школі, розвиток дрібної моторики руки за методикою «Орієнтовний тест шкільної зрілості» (автори Керн – Йерасек).

Всього обстежено 40 дітей старшого дошкільного віку. Аналіз результатів показав, що старші дошкільники мають достатній рівень розвитку пізнавальних процесів. А саме: загальне уявлення про оточуючий світ, сформованість конкретних понять, здатність до аналізу, синтезу, розвиток пам’яті, уваги (концентрація, обсяг, розподілення, переключення).

Кількісний аналіз результатів показав, що старші дошкільники мають в основному достатні показники розвитку інтелектуальної сфери, а саме: загальне уявлення про оточуючий світ, сформованість конкретних понять, здатність до аналізу-синтезу, розвиток пам’яті, уваги (концентрація, розподілення, переключення), дрібної моторики, уяви. На підставі якісного аналізу можна зробити наступні висновки: вихователі приділяють значну увагу розвитку пізнавальних процесів, враховують вікові особливості дітей 5-6 річного віку, застосовують у роботі ігри та вправи на розвиток довільної уваги, на концентрацію уваги, на розвиток зорової та слухової пам’яті.

Учбова мотивація у старших дошкільників достатня, у дітей сформовані зачатки рефлексії, вони впевнені у своїх можливостях. Не готових до шкільного навчання не виявлено. Цьому сприяла систематична робота з дітьми з формування у них шкільної мотивації, підвищення самооцінки та працездатності, рівня самостійності та самоконтролю; робота з педагогами (індивідуальні та групові консультації, практичні семінари та тренінги), спрямовані на надання педагогам конкретних знань та навичок в роботі з дошкільниками по підвищенню мотивації, а також робота з батьками спрямована на ознайомлення батьків з методами визначення шкільної зрілості дітей та засобами її формування; обговорення можливих труднощів шкільного навчання та спільний пошук методів їх попередження.

При плануванні та проведенні навчально-виховної роботи з дітьми основним напрямком в роботі повинен бути особистісно-орієнтований та диференційний підхід до дітей, який виявлятиметься в умінні вихователя:

­ - створювати сприятливу психологічну атмосферу в групі, більше уваги приділяти психологічним аспектам підготовки дітей до школи;

­ - встановлювати емоційне спілкування з дорослими, однолітками;

­ - розвивати вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях;

- формувати схильність до творчості, винахідництва;

- формувати самостійність, впевненість, спостережливість.

- розвиток зв'язного комунікативного мовлення дошкільників.

У 2019/2020 н.р. продовжувати роботу щодо формування здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров'я дітей; патріотичного виховання дітей; надавати психологічну допомогу дітям з проблемами в емоційно-вольовому розвитку; сприяти розкриттю творчих здібностей кожної дитини, виявити обдарованих дітей; використовувати різноманітні форми роботи з метою психологічної компетентності педагогів і психолого-педагогічної освіченості батьків.

Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь навчально-виховний процес здійснюється відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий, за участю завідувача, відповідальних осіб, комісії з охорони праці і батьківського комітету. Таким чином, контроль з охорони праці та безпеки діяльності в ЗДО в 2018/2019 н.р. мав комплексний характер і вчасно реалізовувся адміністрацією.

У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані.

Постійно проводилась робота щодо запобіганню всім видам дитячого травматизму.

У ЗДО сплановані та проводяться заходи з питань охорони життя і здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму. Матеріали заходів: бесіди, сценарії ігор, конкурсів, питання вікторин, малюнки тощо – зберігаються у вихователів та вихователя – методиста. В методичному кабінеті підібраний матеріал для роботи з дітьми, батьками, педагогами.

Питання охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму систематично заслуховуються на педагогічних заходах, нарадах колективу, групових та загальних батьківських зборах, проводиться індивідуальний інструктаж батьків, бесіди, консультації, оформлені інформаційні матеріали в батьківських куточках. Завідувачем були видані усі відповідні накази, з якими ознайомлені всі працівники ДНЗ під підпис.

Вихователі активно залучають до профілактичної роботи з питань охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму батьків. В групах оформлені куточки та стенди з даної тематики. Аналіз роботи з даного питання свідчить про те, що ЗДО має достатнє інформаційно-нормативне забезпечення та забезпечені методичною і художньою літературою, дидактичними посібниками, наочними матеріалами, атрибути до сюжетно-рольових та рухливих ігор.

З метою запобігання травматизму в групах один день на тиждень проводилася різноманітна робота з охорони життєдіяльності вихованців ЗДО. Діти старших груп отримували елементарні навички та знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі всіх вікових груп в своїй роботі багато уваги приділяли вивченню правил електробезпеки, пожежної безпеки, безпеки на дорозі, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Окрім того, на виконання програми виховання і навчання дітей відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров’я і здоров’я оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам. Отже, систематична і послідовна робота з БЖД сприяла якісному проведенню Тижнів безпеки: в листопаді 2018 року був проведені «Тиждень знань з безпеки життєдіяльності», а у квітні 2019 року був проведений «Тиждень безпеки», де мали місце цікаві і дієві форми роботи з дітьми, батьками, співробітниками, щодо різних розділів безпеки життєдіяльності. Вихователі всіх груп мали змогу проаналізувати знання та навички дітей під час проведення підсумкових занять, бесід.

Але необхідно більше уваги приділяти виготовленню та розробці дидактичних ігор, різноманітних атрибутів до сюжетно-рольових ігор з безпеки життєдіяльності та використанню нетрадиційних форм роботи з даного питання. Бажано запрошувати фахівців під час проведення Тижнів безпеки в ЗДО.

Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом року не зафіксовано.

На сайті ЗДО наявна сторінка «Будь обережним, малюк!», де розміщено інформацію про правила безпечної поведінки, оприлюднена робота ЗДО з даного питання.

Фізкультурно-оздоровча робота

Заклад освіти у 2018/2019 навчальному році особливу увагу приділяв зміцненню фізичного здоров’я дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалась тим, що поєднувалось тривала комплексна та інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного життя дошкільників.

Дітей оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медичний працівник, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, здійснюють контроль за виконанням оздоровчих заходів, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я, вирішують питання щодо системи заходів по оздоровленню дошкільників.

В наявності фізкультурна зала, яка оснащена необхідним спортивним інвентарем, котрий постійно поповнюється (придбані сучасні м’ячі, кеглі, кільцекиди, тощо).

Аналізуючи результати фізкультурно-оздоровчої роботи можна зробити висновок, що систематична робота з охорони життя та здоров’я дітей, формування основ здорового способу життя, шляхом збагачення спектру оздоровчих заходів та підвищенню рухової активності дітей була ефективною. Збільшилась кількість дітей, які стали уважно ставитись до свого здоров’я, займаються фізкультурою і спортом, відвідують гуртки ритмічної гімнастики. В ЗДО створені належні умови для фізичного виховання дошкільників.

Протягом року педагоги вдало використовували методи, прийоми, способи організації дітей під час проведення фізкультурних занять, різноманітних спортивних заходів.

У закладі значна увага приділялась проведенню загартовуючи та оздоровчих заходів: щоденна ранкова гімнастика, заняття, спортивні розваги, свята, Дні здоров’я, Тижні здоров’я, гімнастика пробудження, фізкультхвилинки та фізкультурні паузи під час занять. Але є недоліки цієї роботи: не приділялося достатньо уваги плануванню тематичних, сюжетних фізкультурних занять на свіжому повітрі, пішохідні переходи планувалися і проводилися формально, недостатньо цікавих сюжетів та спортивних розваг, не витримувався руховий режим у часі.

Завдяки виконанню необхідних профілактично-оздоровчих заходів в дошкільному закладі спостерігається покращення показників здоров’я дітей, особливо в старшому дошкільному віці, підвищився рівень фізичного розвитку дітей.

Санітарно-гігієнічні умови у ЗДО відповідають Санітарному регламенту. Оптимальний рівень природного освітлення забезпечений за умови лівостороннього освітлення навчальних приміщень. У результаті досліджень виявлено найбільш важливі фактори , що впливають на здоров’я дітей. Розроблені індивідуальні рекомендації щодо збереження та формування міцного здоров’я дитини.

Організація харчування

Організація харчування в ЗДО проводиться відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»; від 22.06.2005 № 507 «Про внесення змін до пункту 1 постанови КМУ від 26.08.2002 № 1243», наказів Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», від 25.07.2005 № 431 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», інструктивного листа Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 № 1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», спільних наказів Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», від 17.04.2006 №298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», від 15.08.2006 №620/563. Завідувачем Велігорською О.В. та старшою медичною сестрою Бондаренко І.О. здійснювалась постійна планомірна робота щодо організації харчування дітей. Здійснювався постійний контроль за роботою з організації харчування.

Для правильної організації раціонального харчування дітей на основі перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів складалось щоденне меню. Проводився аналіз виконання норм харчування 1 раз на 10 днів. Регулярно проводилось зняття проб готової їжі, відбирались добові проби, велась вся необхідна документація.

Здійснювався суворий контроль за умовами зберігання, дотриманням строків реалізації продуктів харчування та технологією приготування їжі, проводився громадський контроль.

Комірник забезпечував оптимальний та різноманітний набір продуктів харчування у ЗДО. Своєчасно замовлялись продукти харчування, виходячи з наявності їх залишків у коморі.

З батьками вихованців проводилась постійна, планомірна, різноманітна робота з метою збереження здоров'я дітей та запобігання виникнення захворювань органів травлення, організації якісного та повноцінного харчування вихованців були організовані консультації для батьків дане питання розглядалось на батьківських зборах; в групах оформлені інформаційні матеріали щодо організації харчування дітей, батьки були ознайомлені зі змінами в законодавстві щодо оплати за харчування дітей.

Соціальний захист дітей

В ЗДО проводиться планомірна постійна робота щодо соціального захисту дітей відповідно до нормативних документів: Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про внесення змін до Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», наказів Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми», від 29.10.2010 № 1023 «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту», від 30.12.2010 № 1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильство», від 30.12.2010 № 1313 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 № 2140» та інших.

Дана робота проводиться з метою забезпечення реалізації державної політики щодо охорони прав дитинства та соціального захисту дітей пільгових категорій та створення належних умов для їх соціально-психологічної адаптації та всебічного, гармонійного розвитку. В закладі сформована та систематизована нормативно-правова база.

Упродовж багатьох років, проводиться велика робота з правового виховання дошкільників та соціального захисту згідно конвенції ООН про права дитини. Всесвітньої Декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей. Складений план роботи щодо правового виховання, розроблені методичні рекомендації, конспекти занять, підібрана література для педагогів, різноманітні ігри, наочність. Проводиться активна робота з батьками (консультації, бесіди, відкриті заняття, збори).

Наступність ЗДО та початкової школи

Педагогічним колективом у 2018/2019 н.р. проводилась планомірна робота з підготовки дітей до навчання в школі, продовжувалась співпраця педагогів ЗДО та вчителів початкових класів СЗОШ 1-3 ст. № 1.

Було організовано спільне засідання педради, день відкритих дверей, дискусії, взаємне ознайомлення з навчальними програмами, консультування.

Організоване постійне інформування батьків щодо успішної підготовки дітей до школи. Проведені консультації для батьків з теми: «Готуємо дитину до школи», «Що потрібно знати першокласнику», тощо.

Педагогами закладу, відповідно до вимог листа МОН України від 04.04.2005р. №1/9-163 щодо збільшення показників охоплення дошкільною освітою дітей від 1 до 6 років, були розроблені заходи щодо соціального патронату сімей діти яких не відвідують ЗДО.

Педагогами було проведено облік дітей, які не відвідують дошкільні заклади, в т.ч. старших дошкільників, у закріпленому за дошкільним закладом мікрорайоні. Вихователі відвідували родини цих дітей, з'ясували причини з яких дитини перебуває вдома, питання про те, ким і яким чином здійснюється підготовка дитини до навчання в школі, чи є у дитини можливість спілкуватися з однолітками.

Висновок.

Адміністрація закладу продовжує роботу над створенням методичного простору. Методична робота, а саме: консультації, семінари, ділові ігри, колективні перегляди, сприяли розвитку творчості, ініціативи, та були спрямовані на підвищення якості освітнього процесу.

Найбільш дієвими виявилися такі інтерактивні форми методичної роботи:

­ дискусії, майстер-класи, інтерактивна ділова гра тощо;

­ тренінг для педагогів ДНЗ.

Аналізуючи поетапну реалізацію накреслених завдань на 2018-2019 навчальний рік, можна стверджувати, що робота велась чітко, цілеспрямовано і мала задовільні результати, але завжди є ряд недоліків на які слід звернути увагу а саме:

­ низький рівень особистої участі деяких педагогів у проведенні методичних заходів;

­ недостатній рівень самоосвіти окремих педагогів;

­ недостатній рівень інноваційної компетентності педагогів;

­ недостатньо уваги приділяється системному підходу до планування розвитку мовлення дітей, активізації мовленнєвої діяльності дошкільників для формування елементарних норм їх життєвої компетентності, не приділяється достатня увага індивідуальній роботі з дітьми в другу половину дня;

залишається проблема створення особистісного розвивального середовища - куточки гарного настрою, психологічного розвантаження, тиші.

Кiлькiсть переглядiв: 158

Коментарi